Disclaimer
De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel MLB Daktechniek zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere schade voortkomend uit het gebruik van deze website.

MLB Daktechniek ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MLB Daktechniek.
Over deze site
- Disclaimer
- Sitemap
Waarom MLB Daktechniek
- VCA gecertificeerd
- Professioneel personeel
- Vakmanschap